Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Kontakt oss
CyberBook AS er et norsk forlag som utvikler og distribuerer nettbaserte læremidler på Kunnskap.no. Selskapet ble grunnlagt i 1996. I 2001 lanserte selskapet, som en av de første i Norge, digitale læremidler på Internett.

På Kunnskap.no er det nettbaserte læremidler i fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Forlaget tilbyr også trykte og digitale læremidler i norsk som andrespråk og spesialundervisning.

Læremidlene brukes i barnehager, grunnskolen, videregående, voksenopplæring og av privatpersoner.

CyberBook AS
Forskningsparken
Gaustadallèen 21
0349 Oslo
Tlf. +47 22 95 80 80
kunnskap@kunnskap.no
www.kunnskap.no
Copyright ©2024 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy