Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Personvern
Vi er opptatt av å håndtere våre kunders personopplysninger på en sikker måte. Dette håndteres på følgende måte hos oss:

Når du handler på Kunnskap.no, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter man klikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

CyberBook AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for CyberBook AS. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil CyberBook alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. CyberBook AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

CyberBook AS drifter, vedlikeholde og oppdatere tjenesten slik at formålet med tjenesten er oppfylt så lenge du har abonnement. Tjenesten er tilgjengelig til alle døgnets tider hele året. CyberBook garanterer en oppetid på 99%.

Copyright ©2022 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy