Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Betingelser
§ 1. Registrering
I forbindelse med den første bestillingen må du registrere deg som kunde hos CyberBook. Vårt kunderegister er konfidensielt, og vi utleverer ikke opplysninger om kunder til andre.


§ 2. Pris
CyberBook tar forbehold om eventuelle trykkfeil i nettbutikken. Lisensprisene for skoler er oppgitt eks. mva. Det betales ikke mva. for bøker og permer.


§ 3. Faktura
Skoler som bestiller varer i vår nettbutikk får tilsendt faktura. Ved bestilling av lisenser sender CyberBook et velkomstbrev med brukernavn og passord til
e-postadressen du oppga i nettbutikken. Leveringstiden er fem virkedager. Avtaler med skoler, kommuner og fylker løper automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillingsdatoen med mindre det foreligger en annen avtale eller en skriftlig oppsigelse innen en måned før avtalen fornyes.


Privatkunder betaler kontant med kredittkort.


§ 4. Lovregler
Kjøp hos CyberBook AS er omfattet av gjeldende regler for handel. Vi gjengir her en gjennomgang av sentrale rettigheter utarbeidet av forbrukerombudet.

REKLAMASJON - kjøpsloven av 13.mai Nr. 27 1988
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.Copyright ©2024 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy