Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
02. Planter
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller
Undersøk: Forandre været og se hvordan noen planter reagerer på om det er sol eller regn. De sju livsprosessene hos plantene, funksjonene til stilken, ulike stilker, plantekryssord. Undersøk: Forandre været og se hvordan spalteåpningene i bladet reagerer på om det er sol eller regn, bladenes funksjon, blader har mange former- undersøk ulike blader, røttene funksjon og betydningen for fotosyntesen, blomsten og bestøving og pollenspredning, formering hos planter: bestøvning, befruktning, frøspredning, spiring, bli kjent med ulike frø og frukter og hvordan de spres.


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2022 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy