Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
22. Variasjon
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv
Hovedgrupper av levende organismer, dyr, planter, sopp, bakterier og encellede organismer, virvelløse dyr og klassifisering av virvelløse dyr, virveldyr og klassifisering, klassifisering av planter, om de tre andre gruppene, taksonomisk diagram, gå inn i naturmuseet


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2022 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy