Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
23. Årsaker til variasjon
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv
Arvede egenskaper, fingeravtrykk, kromosomer og gener, avl av dyr, selektiv av dyr, Spill: velg høna som gir flest egg, selektiv avl hos planter, kryssavl, gen modifikasjon.


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2023 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy