Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
24. Klassifisering
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv
Arv og gener, genenes betydning, miljøets påvirkning, hvilke særtrekk er arvet og hvilke kan påvirkes, særtrekk som påvirkes av miljøet, Spill: få opp et særtrekk og finn ut om det er arv, miljø eller en kombinasjon, eksperiment; endre på særtrekk som påvirkes av miljøet og se resultatet, variasjon for planter, eksperiment: velg ulike miljøer og se hvordan det påvirker en plante


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2022 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy