Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
25. Arv
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv
Hva er en art? Om variasjon mellom artene, variasjon innenfor artene, menneskelig variasjon, eksperimenter med hannkjønn/hunkjønn og varier fasong på ansikt, øye, munn osv. , kontinuerlig variasjon og normalfordeling, spill: kontinuerlig variasjon slangelengder, usammenhengende variasjon: spill: styr donorer av blod til riktig pasient.


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2022 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy