Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
27. Habitat og abiotiske faktorer
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
Hva er bærekraftig utvikling, eksempler på bærekraftig utvikling, hvordan bærekraftig utvikling beskytter miljøet, truede arter, eksempler på truede arter, tap av habitat, intensivt jordbruk, skoghogst, utbygging, spill og se hvordan land endrer seg når hegrene mister sitt tilholdssted, hogst av regnskogen, eksempler på bærekraftig utvikling.


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2022 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy