Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
33. Stoffers byggesteiner
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger
Partikler og hva det er, partikkelmodellen, undersøk: Studer et fast stoff, en gass og en væske i et "datamikroskop" og se hvordan strukturen ser ut, mer om de tre tilstandene, undersøk egenskapene til faste stoffer, væsker og gass med hensyn på :tetthet, form, flyt, volum, komprimering - animasjoner for hver egenskap.


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2022 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy