Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
36. Metaller
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
Metallenes utseende, egenskaper ved romtemperatur, magnetiske egenskaper og praktisk bruk, spill: fang metallene som er magnetiske, metaller som varmeledere, eksperiment: legg en kubbe plast, tre og metall opp i et beger som varmes og les av temperaturen kubben får, metaller som strømledere, eksempler, eksperiment: lag en strømkrets av ledninger som inneholder metall, andre egenskaper som klang, styrke, lette å forme, tetthet mm.


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2022 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy