Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
52. Nøytralisering
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper
Hva er nøytralisering, Undersøk selv: du har to pipetter en med konsentrert og en med fortynnet syre. Finn ut hva som skal til for å nøytralisere en base, videolab: å lage salter ved nøytralisering, å behandle sur mage eller fordøyelsesvansker, behandling av surt jordsmonn, mye nedbør og karbondioksid, sur nedbør, hvilke vekster trives i hvilken jord, bruk av nøytralisering: kraftverk, innsektstikk.


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2023 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy