Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
59. Etanol
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder
Hvordan man undersøker de fysiske egenskapene til etanol. Metodene for å framstille etanol …


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2024 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy