Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
80. Hørsel
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen
Øret: det indre øret, mellomøret og det ytre øret, kommunikasjonen med hjernen, fra det ytre øret til hjernen trinn for trinn, hvilke frekvenser vi hører og mulige hørselsproblemer, hvilke frekvenser ulike dyr hører: delfin, flaggermus, katt, hund, menneske og kylling, om hørevidde og hørevidden hos unge og eldre mennesker, ørevoks, virkninger av sterk lyd, desibel, eksperimenter: hør eksempler på ulike lydnivåer.


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2022 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy