Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
85. Energi
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
Undersøk: Energiformer i hjemmet: varme, lys, lyd, elektrisk energi. Andre energiformer: bevegelsesenergi, lagret energi eller kjemisk energi, potensiell energi, elastisk energi,Undersøk: finn brennverdien for ulike brennstoffer, energikilder: naturgass, kjemisk energi, oljeenergi. Ikke-fornybare energikilder, olje, naturgass og kull. Fornybare energikilder -eksempler og animasjoner: tidevann, vannkraft, jordvarme, solenergi eller solcellepaneler, vindkraft, biomasse. Eksperimenter: sammenlign fornybare energikilder med ikke fornybare og se hvordan værforholdene kan påvirke elektrisitetsmengden


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2024 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy