Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
86. Energikilder
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
Solenergi, eksperimenter: En kalkulator går på solceller - undersøk hvordan tallvinduet i kalkulatoren endrer seg når det er lite lys. Fra solenergi til fossilt brensel, om biomasse, vind og bølgeenergi, sjøormer, mat, Spill: pass på kornåkeren: ta bort skyer, ugress og skadedyr og la viktige smådyr være å se resultatet. Ulike typer kjemisk energi.


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2024 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy