Hjemmesiden > Kunnskap.no

Få gratis tilgang for hjemmeskole
Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
88. Varme og temperatur
Produkt: Syklus 8-10 (bm)
Fag: Naturfag
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Kompetansemål nedbrutt: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
Undersøk: Typiske temperaturer vi kjenner til, å måle temperatur, enhetene Celsius og Fahrenheit, verktøy: tast inn en temperatur og finn den målt i Celsius eller Fahrenheit, Eksperiment: varm opp to kar med vann av ulik størrelse og les av temperaturene. Hvorfor er de forskjellige? Hva er varmeenergi, overføring av varmeenergi, isolasjon i dagliglivet, forskjellen på varmeenergi og temperatur.


Koblet til...

Nøkkelord
Copyright ©2024 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy